Vi treng gode vinterbilete frå Hjørundfjorden. 

Hjørundfjordportalen er ei brukarstyrt side. På mange måtar anarkistisk. Det vil seie at alle som registrerer seg som brukarar, kan leggje inn nyhende og artiklar. Det gjev den einskilde eit stort ansvar, og det håper vi folk følgjer opp. 

 

Likevel vert einskilde av oss som styrer sida stadig kontakta av folk som ynskjer hjelp, eller som ynskjer at vi skal rykkje ut og dekkje ei sak. Til det siste: Dette er ikkje Hjørundfjordportalen si oppgåve. Portalen skal ikkje vere ei nyhendeside der alt som skjer i Hjørundfjorden vert dekt på direkten. Det krev svært store ressursar, og er uråd for hjorundfjord.no å oppnå. Dette handlar om dugnad, ikkje lønna arbeid. 

 

I venstremargen, under kontaktar, vil brukarane av hjorundfjord.no sjå kven dei kan kontakte om dei ikkje greier å leggje ut stoff sjølve, eller om dei ynskjer å gje tips om ei sak som bør følgjast opp. Dei som står nemnt under kontaktpersonar vil hjelpe til. Men hugs: Desse vil alltid først oppmode folk om å registrere seg sjølve som brukarar, og leggje inn stoff sjølve.

 

Likevel forstår vi at folk vil kjenne seg usikre, og vi vil hjelpe til. Dei folk kan kontakte er: Knut Hustad, Ivar Svein Mo, Unn Frøland, Lisbeth Aklestad, Rune Sæbønes eller Tor Eirik Trandal. Ta kontakt. 

Det er elles viktig å understreke at Hjørundfjordportalen er ein uavhengig portal for Hjørundfjorden. Redaktøren har alltid ansvaret. Hjørundfjord Bygdemobilisering ”eig” portalen akkurat no, men ein eigar av skal aldri blande seg inn i dei redaksjonelle vurderingane. Det har heller aldri Hjørøndfjord bygdemobilsering gjort. 

Til lukke som brukarar av portalen.