Handballgruppa i Sæbø IL har fått ei viktig inntektskjelde i flaskepant. Ein til to gonger i året kjem gruppa sine folk rundt, og samlar inn flaskepant og boksepant.

- Vi håper folk ventar til vi kjem, måndag 8. eller tysdag 9. januar, fortel nestleiar Ingvild Aambakk i handballgruppa i Sæbø IL.

Alt som kan pantast vert altså teke i mot. Andre flasker ein vil verte kvitt, må ein sjølv syte for å verte kvitt, t.d. i glaskontainaren på Sæbø.