Kvivsvegen vil skape trafikk, og vis ein opnar ferje samband mellom Viddal og Sæbø eller/og Viddal og Lekneset, ville turistane kome til Bjørke, ikkje for å snu men køyre vidare og fylle ferje og sjå den vakre naturen. Dette er bygdeutvikling! Hjørundfjorden er minst like fin som Geirangerfjorden og Nerøyfjorden. Dette burde vere ein god måte å sanke turistar på?

Ein må berre fornye ferjekaia på Viddal, og sette inn ei ferje. Det kunne vel ikkje ha skada å prøvd dette etter at Kvivsvegen har komt? Vi har jo hatt ferje på denne strekninga før men den blei  forsvann på grunn av lite trafikk, men når Kvivsvegen kjem då...