2222Dataklubben kan ha kontakt med  ungdom i Ørsta

 

 

 

FilmFilmklubben    

Eg håper at ungdomslaget på Bjørke kan få til breiband på Haukly slik at dei unge kan få kontakt med både dei unge på Sæbø og ungdomen på Kaihuset i Ørsta.

Har så vidt lufta ideen med  kulturkontoret.

Hadde våre greit det når det skal vere datatreff på Haukly og ellers når dei unge er på Haukly.

Då kunne vi ha hat direkte kontakt mellom laga  og dei unge over heile kommuna.

Kommuna kunne også ha hjelpt til kanskje.(Kven veit)

Eg håper å få dettte til men det er som vanligt eit økonomisk spørsmål også.

Det har også etter kvart blitt så mykje kontorarbeid for laget  at det hadde våre kjekt å ha eit lagskontor på Haukly

 

Då kunne leiaren ha faste kontortider på Haukly

Leieren blei då lett å finne og lett å sette i arbeid dersom noen ville ha tak i han.

Eg kjem til å ta denne saka opp seinare i år både med styret i laget og Kommuna.

Vi får håpe på bedre tider økonomisk i laget så vi får dette til.