Bygdemobilisering./Tanker om nyskaping innenfor ubrukte ressurser som for eksempel hjorteviltforvaltning, som styrking av næringsinteresser bonden, og i underprosjekter generelt.  

HJELPEMIDDEL: Interesseanalyse utført av for eksempel prosjektgruppe i tilknytning til Styret i Storvaldet, eller andre, - gjerne unge interesserte i bygda.

 

MØTE 1.:  ÅPEN  FASE.  Innad i det enkelte vald mellom grunneierne.

MØTEFORM: Kreativ idèutveksling. (dugnadsmetoden eller søkekonferanse.)

VIKTIG FORUTSETNING: Alle møtedeltakere må oppleve eierskap til valgt strategi etter diskusjon og prioritering av valg. Det innebærer at alle deltakeres forslag er gode, uansett grad av realisme, og kvalitet, på dette stadium i prosessen.

- opp med alle forslag på ”flippoveren”, eller tavla.  

MÅL: Mot felles strategisk målsetting. – med vekt på ”hvordan” kan vi… ”spørsmålet.

 

MØTE 2.:  LUKKE   FASE. (1. MILEPÆL)

MØTEFORM/KONTRAKT: Enighet om forslaget som overlevde lukkefasen..

(Milepælen er allerede til stede fordi prosessen er avhengig av vilje til å endre standpunkt for å komme videre.)

 

Hvem skal utforme ”hvordan kan vi…?” – spørsmålet.  Bør det være Styringsgruppa? Bør det være Storvaldstyret? Bør det være de enkelte vald? Eller bør det være ”de unge” – under 50?

 

Dette ville vært interessant å høre andres synspunkter, og eventuelt nytteverdien av den i underprosjekter innenfor sysselsettingsinitiativ generelt.

 

Hilsen Sverre Magnus Myrtveit