”OSS ER EN EVIG FRELSER FØDT!”

 

Det er jul. Førjulsstresset er over og vi går inn i høytiden.

 

Juletiden med helligdagene er så spesiell, at vi kaller den en høytid. Men hva er en høytid? Enkelt kan det sies at høytid er en tid som er høyere enn andre tider og som er annerledes enn lavtid.

 

Lavtid eller hverdag om du vil, det er flest av dem. Og det er slett ikke noe galt med hverdager. De er usedvanlig viktige og gir mye innhold til livet ikke bare fordi de er flest, men fordi det er så mye kvalitet i hverdagene.

 

Selv om hverdager er viktige, er det godt at livet ikke bare består av slike. Vi trenger også dager som er annerledes, noen stunder som gjør at vi kan legge det daglige til sides, tider som er hellige og gir glimt av høytid.

 

Jul er høytid. Hus pyntes. Familie samles. Den beste maten er på bordet. Gaver gis. Finstasen tas på. Få ting sitter så sterkt i oss voksne som barndommens jul. Vi kjenner luktene, ser menneskene og minnes tradisjonene.

 

Høytiden har noe av det samme ved seg som høydedraget. Når vi kommer opp i høyden, åpner landskapet seg. Alle som er glad i fjellet, vet at få ting kan måle seg med det å stå på en fjelltopp i Hjørundfjorden og nyte utsikten over landskap og fjord.

 

Høytid er høydepunkt i livet. Uten høydepunkter blir lavpunktene grå og kjedelige.

 

Julen handler om han som ”kom fra himlens høye slott, ned til vår arme jord”. Den handler om han som kom fra det høye og ned til det lave. Julens kristne sentrum er at Gud ble menneske. Han som bor i himmelen, bosetter seg på jorden. Det er Gud som setter sine føtter på jorden julenatt.

 

”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Sønn, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er”. Joh 1,18. Bedre enn dette kan det ikke uttrykkes hva julen handler om og hva hellig høytid er.

  

Men det betyr også at han som kom fra det høye og ned til det lave, kan gi oss noe som løfter oss fra det lave til det høye. Jesus møter oss med de høye perspektiver, med himmelens perspektiver. Og høyere enn til himmelen, er det ikke mulig å komme. Ingen perspektiver er større, enn de som sees fra himmelen over livet.

 

Når den høye gjest kommer til jord, da er det høytid. Hellig høytid fordi ”oss er en evig Frelser født”.

 

Når julefortellingen og Kristus-fortellingen veves inn i våre livsfortellinger, da blir julen mer enn tradisjon. Da blir det som den store salmedikter Brorson sier:

           

                                   ”Akk, kom, jeg opp vil lukke

                                   mitt hjerte og mitt sinn

                                   og full av lengsel sukke:

                                   Kom, Jesus, dog herinn!

                                   Det er ei fremmed bolig,

                                   du har den selv jo kjøpt,

                                   så skal du blive trolig

                                   her i mott hjerte svøpt”.

           

Velsignet jul og Guds fred over høytiden!

 

Julehilsen fra Arne Svilosen

Sokneprest i Hjørundfjord i tidsrommet

1977 – 1987. Nå Feltprost i Forsvaret.

Berre Arne

Arne Svilosen, feltprost.