Interesseanalyse

 

Dette er en ”artikkel”, som er en oppfølger til artikkelen ”tanker om samarbeid”.

  

I denne figuren har jeg satt inn temaet, - hjortejakt.

Figuren er et forsøk på å illustrere hvor sammensatt utgangspunktet for et samarbeid kan være. Det er tilfeldig at den rommer jakt – temaet. Den kunne like gjerne inneholde et annet underprosjekttema.

 

Figuren viser også hvem av aktørene som sitter med ”mobiliseringsnøkkelen”, - bonden med størst innflytelse, men som også berøres i størst omfang, -  på et eventuelt prosjekts gang. Den viser også prosjektgruppas utfordringer der denne gruppa er plassert midt i.

 

Figuren viser også hvilke muligheter som ligger i mobiliseringsarbeid, der jakt er blitt til noe mer enn bare jakt. Jakta har fått en verdi som mobiliseringsfaktor og kanskje nye samarbeidsformer mot utviklingsarbeid.

 

(Figuren er hentet fra teori om samfunnsplanlegging og prosjektplanlegging, der J. Amdam og A. Farner er bidragsytere til lærebøkene.