Vågen kraft AS Inntak konus
Inntaksdammen er mura.
 
 
- Dette blir eit presentabelt prosjekt som eg trur vil gi store ringverknader innan få år i eit næringsfattig område. Kraftstasjonen ligg skjult over Sætrefossen og terrenginngrepa vil bli skjult etter kort tid, seier Trond Ryslett i Vågen Kraft AS.
Då planane om Vågen kraftverk kom, vart det ein del støy. Dei første planane gjekk nemleg ut på å ta med også Sætrefossen i kraftverksprosjektet. Då NVE gav konsesjon, var Sætrefossen trekt ut av prosjektet.
 
 
 Vågen kraft AS Lossing av rør i Volda
Frå lossinga av røyra til røyrgata på kaia i Volda.
 
 
Data for prosjektet:
Kostnad kr 25 mill.
2 Pelton turbiner på til saman 5000 kW
Fall 250 meter
Produksjon: 18 Gwh ( kraft til 900 bolighus )
Anlegget oppstarta 14 august 2006
Vågen kraft AS er eigd av fallretteigarane på Finnes og Sætre
Eigenkapital kr 2,5 mill
 
Vågen kraft AS Rørlager i Bakkedalen
Røyra er på plass i Bakkedalen.