Følgjande fekk eg inn som e-mail i dag:

PRESSEMELDING

Dato, 14.12 - 06.


MILJØVERNMINISTER HELEN BJØRNØY PRESENTERER REGJERINGENS POLITIKK FOR VERN AV VILLAKSEN.

Fredag 15.12 kl. 10.00 presenterer statsråd Helen Bjørnøy hovedinnholdet i Regjeringens politikk for vern av villaksen og forslag til nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.

Pressekonferansen finner sted i 5. etasje i Riksantikvarens lokaler, Dronningens gt. 13.
Vel møtt!

KONTAKTPERSON: Informasjonsrådgiver Jannicke Nilsen, tlf. 90 95 32 97.


Så skal det avgjerast korvidt Hjørundfjorden vert Nasjonal laksefjord og Bondalselva vert Nasjonalt laksevassdrag.
Båe innstilt til det av Direktoratet for Nat.forvaltning i deira konklusjon frå høyringsinstansar.

 

Laks

Skal laksefisket i Bondalselva få særskilt vern? Det vert avgjort i statsråd fredag.