EE19903E67934AA0923B88ADE3C50836 

Dekningskartet for Tussa breiband.    

Dersom du har ein berbar PC med trådlaust PC-kort kan du nytte deg av tenesta, som er inkludert i breibandsabonnementet til Tussa utan at det kostar noko ekstra. Sjå på  www.tussa.no sine sider for informasjon om pålogging og bruk. Etter kvart vert tilbodet opna for dei som har abonnement hos andre breibandsleverandørar.

Dekningsområde

Tussa har i første omgang fokusert på sentrumsområda og ferjekaiene for kundar som er på farta; for eksempel Fosnavåg, Ulsteinvik, Hareid, Ørsta, Volda. Sjå komplett og oppdatert oversikt på heimesidene over kvar breibandssonene i kommunen din er. 

Nyttig

Bruksområda er mange. Nokre har behov for å vere innom heimekontoret anten dei er på gjennomreise, eller ferierer. Då er det mogleg å lese og sende e-post, få betalt rekningar og i det heile ha tilgang til alle moglegheitene internett byr på. Journalistar,  hos t.d. hjorundfjord.no, kan ha nytte av det for å raskt oversende bilete og tekstar til redaksjonen. Ungdomar får høve til å halde kontakt med venner, sjølv på ferie. 

Her er oversikt over soner der du kan bruke Tussa Breiband:

 
KommuneBreibandssoneKoplingspunkt
HerøyFosnavåg sentrumSmåbåthamn
Ørsta

Ørsta sentrum
Ørsta småbåthamn

Rjånes

Festøy kai

Sæbø kai

Vikegata 35

Klubblokale

Venterom/Kiosk

Kiosk

Sparebank1-bygning

VoldaVolda kai
Volda sentrum
Folkestad kaiLauvstad kai
DykkarklubbenCoop butikkKiosk
Coop butikk
HareidHareid sentrum/kaiRådhuset
UlsteinUlsteinvik sentrumEiksund kaiNarvesen, Sjøgata 61Venterom/kiosk 
VanylvenFiskå sentrumRådhus/Combisenter
SandeLarsnes sentrum/kaiSparebank Møre