Ivar Svein Mo i Hjørundfjorden bygdemobilisering er glad for å ha fått med Cecilie Rørstad og Bjørke Grendelag med i bygdemobiliseringa. 

 

Storfjorden-området var tidlegare med i Austefjorden bygdemobilisering. Det arbeidet er avslutta, men grendelaget  følte seg ikkje heilt ferdige. Etter at Hjørundfjorden bygdemobilisering har kome i gang, såg Bjørke grendelag ein mogleg samarbeidspartnar.

Førre veke vart søknaden om å få vere med sendt, og tysdag sa Hjørundfjorden bygdemobilisering ja. Då det er landbruksavdelinga i Møre og Romsdal fylke som står som ansvarleg for desse prosjekta, må innlemminga av Bjørke godkjennast der.

Det vil både verte fellesprosjekt og særskilde prosjekt for Storfjorden framover. Desse er ikkkje heilt klare enno, og vil verte klarare definerte i søknaden til Møre og Romsdal fylke.

Prosjekt det vart snakka om under styringsgruppa sitt møte tysdag var etablering av bustadklyngjer, serveringsstad på Bjørke, breiband, mulegheitene Kvivsvegen gjev osb.

Ikkje minst vart det lagt vekt på at Storfjorden høyrer heime i Hjørundfjorden, og at det er viktig å samle folket i fjorden gjennom eit slikt prosjekt. 

 

Storfjorden vert med i Hjørundfjorden bygdemobilisering.