Vi kan ikkje gje fleire hint her.  Spørsmået er framleis:  Kven er dette?

IMG_3886

Løysing:

Ja, dette var utan tvil ny rekord på løysing av ein quiz.  Gratulerer Synnøve Louise.  Du er utpeikt som vinnar fordi du kom fram med eit grunngjeve svar, dvs. ei god internettadresse.  Eg vonar at Enok Kippersund etter kvart kan kome med tilleggsopplysninar.  Kva er situasjonen i dag for Prillarguri?

IMG_3882

Ny quiz:

Då denne gjekk så raskt å løyse, legg eg ut ein til.  Kva fjell er dette?

Haustferie 2006 008

Fjellet det er snakk om, er spissen til venstre.