Adventstiden er en beredelsestid til julens fejring. Smaabørnene ere glade når de høre om julen. Og det kommer deraf, at i julen blev os givet et barn nemlig Jesus vor frelser.
Den voksne ungdom er også glad i julen, men det paa en langt anderledes måde end de små børn. Deres glæde i julen er s (  hull i boka  ) drik, dansen, kortspil, natteløberi og m.m. som er synd og til stor skade baade for sjæl og legeme. Men en anden del ungdom kan fejre julen med orden og sædelighed , som det sømmer sig.
Julaften kommer. Det er da en gammel skik at gutterne maa have fisk og budejer må i sin fjøs have ein ko , der nys har kalvet hvis straf skal undgaas paa begge sider. Højtiden ringes ind juleaften klokken 5, og på samme tid skydes fra kver mands gard. Juletrææet maa ogsaa være færdig ved skuddenes affyring. Det er dagar stille til efter nytår.
Da begynder juledrikking, frieri m.m.   Er en frierbåd ude, så maa den settes langt op paa marken, ja like til dals, kan hende,   og mange andre ting som ungdomen kan more sig med.
 Men den store julefejring er at glæde sig over at en frelser er os fød og en søn os given i Jesus Kristus vor igjenløser.

En stil av mig.