nordic

Nordic Sky har teke med seg mange på chartertur til Hjørundfjorden.

 

- Vi har hatt over dobbelt så mange charterurar til Hjørundfjorden i år som til Geirangerfjorden, fortel Moldvær til Møre-Nytt i dag (laurdag). 

 

Han trur det er to hovudforklaringar til suksessen. Det eine er reisetida. Hovudmarknaden for charterturar er bedriftsmarknaden i Ålesundregionen, og reisetida til Hjørundfjorden er under det halve i høve til Geirangerfjorden.

Det andre er det Moldvær kallar ein levande fjord. – Det er heilskapen i Hjørundfjorden som sel. Folket vi møter er like viktig som naturen. Når vi arrangerer turar, anten til Trandal, Sæbø eller Øye, deler vi opplevinga i tre.

Først er det sjølve reisa i den fantastiske naturen. Der etter er det kulturelle innslag dit vi kjem, anten det er Frank Storeide på gitar på Christian Gaard, spøkjelseshistorier på Union, eller Margrethe og Bjarne Rekkedal som fortel om vinimport frå Italia og lokale mattradisjonar på Rekkedal gjestehus. Så er det tid for god mat, før gjestene våre får slappe av sosialt for seg sjølve i to til tre timar, fortel Moldvær. 

 

Han utfordrar folket i Hjørundfjorden til å samarbeide med operatørar som CruiseService, og heile tida vere med på å skape nye opplevingar. 

 

Likevel understrekar han at det ikkje må kopierast. Det må skapast noko med eigenart. – Det er miksen av tilbod i Hjørundfjorden som lokkar no. Christian Gaard, Sagafjord, Union og Rekkedal er fire ulike konsept. Hadde det vore fem stader som Union i fjorden, hadde det ikkje vore like interessant.