November kan vere så ymse, men sørausten siste dagane gjev som vanleg finever på Nordvestlandet. Det er berre ei lyst å vere på skogen. Og med denne utsikta er det lett gjort å verte sitjande å berre nyte synet.

 Men dagane er korte. så allereide tidleg på ettermiddagen dimmest dagslyset, no når det berre er ein knapp månad til sola snur att.