Vi ser at det er eit gjerde framfor dette dyret, men fotoet er ikkje teke i ein dyrepark eller liknande.  Meir kan eg ikkje seie dersom det ikkje skal bli for lett.

Men Roy- Magne; no må vi få løysinga på falkegåta.  Vi vil gjerne ha stad, årstid m.m.