No har nok Thomas ei meining om kva dette er for noko - kanskje ein reiskap som brannmennene brukte,  men gjengen på Bellingen på Sæbø tvilar.  Nokre meiner at det er ein båtshake.  Andre meiner at det er ein reiskap som vart brukt til tømmerfløyting.  Kven har rett?  Eller er det alle som har feil?

Vi må få eit svar snarast.