Jordbruket får regelhjelp

 

 

Jordbruk: I dag blir nettstedet Regelhjelp.no lansert. Alle kravene til virksomheter i jordbruket fra Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens forurensningstilsyn og Næringslivets sikkerhetsorganisasjoner samlet på denne tjenesten.

Landbrukets nye GPS
- Mange bønder driver med ulike tilleggsnæringer. Vi har koblet Regelhjelp.no til Enhetsregisteret i Brønnøysund, så du kan bare taste inn organisasjonsnummeret ditt og få opp hvilke krav som gjelder for din virksomhet, sier prosjektleder Kirsti Torbjørnson.

Du får opp kravene sortert etter hvilke bransjer din virksomhet er registrert i. Du kan også abonnere på nyheter som kun er relevante for jordbruket og eventuell annen virksomhet du driver.

 

Du kan legge inn org.nr ditt på Regelhjelp.no og få oversikt over dei reglane som gjeld for din gard.