Aders Hustadnes d.y
Anders Hustadnes d.y. ved jettgryta i Tyssedalen.(les meir om Tyssedalen her )

 

Sist helg, fredag 1.sept. tok Anders Hustadnes( ja du las rett , men det er ikkje den gamle hedersmannen, men sonesonen Anders d.y) seg ein tur  til Kvamsedalen for ein ein skikkeleg weekend. Natt til laurdag overnatta han i hytta i lag med Helge Nordang. Véret var fredag fint med opphald, men når laurdagen kom så var det vind og regnbyger i dalen og Helge ville heimatt. Anders flytte då inn i det gamle fellesselet til Hustad.

 

Kvamsedal 3 Hustadselet
Det gamle fellesselet til Hustad i Kvamsedalen.

Ut på laurdagen vart han åleine i dalen og då måtte garnet ut for å prøve fiskelukka. Det bles godt på vatnet og alt skulle vere klart for fangst så garnet vart sett nederst i vatnet i i osen. 

Kvamsedal 7 Frå osen 2005
Bilete fram gjennom Kvamsedalen -2005

På  ettermiddagen drog han garnet og her var det fangst. Her var mykje fisk og den største kreda han nokon gong hadde sett i Kvamsedalen, ja dette hadde han berre høyrdt fortalt av bestefaren om dei store som dei fekk når dei sætra der, og tilførte vatnet næringsstoff gjennom mjølkerestar og myse.

Kvamsedal 4 Storkreda
 Storkreda. Heldigvis hadde han med tommestokk så dokumentasjonen er ok.

 

Storkreda var 1,2kg. og 43 cm. lang og bilete måtte takast ilag med metermål, for dette kunne være vanskeleg å fortelje seinare uten god dokumentasjon. Dei andre kredene som vart tekne var 15 - 20 cm. longe. Storekreda var fin i fisken, men magesekken hadde lite innhald, så dette er tegn på lite mat og det er viktig å beskatte den mindre fisken så dei store får betre oppvekst vilkår.

Kvamsel 5
Laurdagskvelden vart det festmåltid i hytta.

 

Det vart laurdagskos med ferske Kvamsedalskrede, men den store måtte han bevare til han kom heim og trefte folk, for her måtte vitne til for å bekrefte storfisken, ellers kunne det verte vanskeleg for ettertida. Denne kreda er no bekrefta at det er rekord i nyare tid, i gamle dagar var det meir vanleg å få denne størelsen i vatnet.

Søndagen kom med regnbyger og striregn så ut på dagen kl 18.30 måtte han berre ta på veg heim, for det nytta ikkje å vente på betre vér lenger.Turen gjekk fint heim og fisken kom i hus.

 

Kvamsedal 6 Storfangsten

Helgas store fangst, den store er enorm i forhold til dei andre. 

 

Kvamsedalen er ein fantastisk plass for rekreasjon og der er i dag 4 sel som er i god stand.

Laurdag 26.august var Kvamsedalen start plass for Commandoraid 2006 .Her starta poengtellinga etter at dei hadde greidd fyrst oppgåva ved å finne Kvamsedalen.

Komande helg 8-9-10 sept. er det saudesanking, og då er sela gode å ha for slitne saudesankarar.