Grunneigarane på Bjørke har satt vekk ryddinga av Tyssaråsa til
Skjåstaddalen Ungdomslag og Bjørke Idrettslag.
Landbrukskontoret/Fylket har gitt tilskot til ryddinga gjennom
Smilmidlane.
Oppe på fossen blir det ny bru (sjå gult merke på bildet)
Den er det Rolf Saure som er bas for og ikkje med i vårt prosjekt med ryddinga av råsa.
Vi håper råsa blir lett å finne og tenlig for alle som vil ha seg ein tur opp i Tyssedalen.
Med ny bru over elva er ingen avhengig av at Tyssa er lita for å krysse den.
Dette har vore eit problem spesilet vist man har hatt med barn.

Lørdag den 2/9 kl 12 begynner vi på ryddinga.
Kva dag og tid det blir dugnadar utover høsten veit vi ikkje ennå men det blir bestemt etter kvart.
Ønsker du å vere med på ryddinga kan du ta kontakt med leiaren i Ungdomslaget eller Idrettslaget.

En tur til Tyssedalen er ei oppleving for store og små og du kan overnatte på hytta til Ålesund Turistforening dersom du ønsker det.

                                                         

Helsing                                                                                                    Perry Bjørke                                                                                                 leiar i Skjåstaddalen Ungdomslag