Oppsumering frå møtet til Hjørundfjord Bygdmobilisering, Styringsgruppa, på Bondalen grendahus, tysdag 22.8.06 kl. 2000.

 

Desse møtte:  Rune Sæbønes, Eldrid Øye, Linda Stokke, Ivar Svein Mo, Kjell Otto Holen, Per Atle Røe, Irene Osvoll og Knut Hustad.

 

-         Gjennomgang av økonomien.  Styringsgruppa har i dag ca. kr. 680.000,- disponibelt.

-         Gjennomgang av tidlegare vedtekne saker, m.a. gangveg på rampa frå Hustadbrua til Rise.

 

Sak 29/06.  Infanteriløpet Commandoraid 2006.  Dette løpet vert no til helga – 25.8. til 27.8.06.  Sjølve løpet startar laurdag morgon og vert avslutta med  skarpskyting i grustaket på Holen.

 

Vedtak:  Vi prøver å få media interessert i å dekke hendinga denne helga.  Dette for evt. å skape blest om Hjørundfjorden.

 

Sak 30/06.  Strandpromenaden på Sæbø/småbåthamna ved hotellet.

 

Vedtak:  Ivar Svein Mo og Kjell Otto Holen tek  kontakt med næringssjef Olav Aambøe for å høyre om situasjonen småbåthamna/grunneigarane.  Deretter prøver vi å få utarbeidd tekning/kalkulering for strandpromenaden.

 

Sak 31/06.  Bruken av Kapteinskvia i Sandvika på Sæbø.

 

Vedtak:  Styringsgruppa tek på seg utgiftene med å lage plan over området.  Ose Ingeniørkontor, Ørsta, skal ha kr. 3.750,- eks. mva. for arbeidet.  Dette er under førsetnad av at Sæbø grendalag tek på seg utgiftene med leige av området frå Statsskog.

 

Sak 32/06.  hjorundfjord.no.

 

Vedtak:  Det er stor framgang i bruken av portalen, men vi må etter kvart finne ein  redaktør som kan utvikle og gjere portalen betre.

 

Sak 33/06.  Søknad til Ørsta kommune om økonomiske midlar til utvikling av Sæbø sentrum, jfr. tidlegare vedtak om 1 mill. til Sæbø sentrum.

 

Vedtak:   Ivar Svein Mo søkjer Ørsta kommune om pengar.

 

Sak 34/06.  Turistferja på Hjørundfjorden.

Vedtak:  Styringsgruppa ser det som svært positivt at fjorden denne sommaren ha fått ei ferje med salong oppe.  Vi ynskjer denne ordninga tilbake neste sommar.  Styringsgruppa vil gje Fjord 1/MRF tilbakemelding om dette.  Knut Hustad skriv brev til MRF.

 

Sak 35/06.  Hjørundfjord fritidsklubb.

Vedtak:  Styringsgruppa støttar Hjørundfjord fritidsklubb med inntil kroner 5000,-.  Føresetnaden er at pengane vert brukt til å etablere plass på portalen www.hjorundfjord.no

 

Knut Hustad/skrivar