Langhornet 018

Som de sikkert har oppdaga, er dette biletet teke på Langhornet i Kvistaddalen i dag.  Eg er ikkje sikker på svaret sjølv så vi må ha eit presist svar.  Kva slags fugl er dette?  Er det ungfugl, eller er det ein gammal ein.  Det var to stykker av arten.  Dessverre er ikkje bileta av god kvalitet.  Med sterk zoom var det vanskelg å finne dei igjen i søkaren

Langhornet 021

Eg tek sjangsen på å legge ved eit dårleg foto til.  Det var altså to stykker av ørnene.  Kan det stemme at dei er lysare i hovudpartiet, eller er det sollyset som lurer oss?