Sist fredag hausta eg hå hos Tore M. Aarskog.  Eg køyrde såleis forbi Kvistadbrua fleire gonger denne dagen  Ein flugefiskar som stod oppe på Kvistadbrua og fiska mykje av dagen, vekte interesse.  Det såg ut som han dreiv med makkefiske.

Det var tydeleg at denne  fiskaren  fiska med flugestang.  Han hadde også flugetaum på snella, men i beste fall dreiv han med utradisjonelt flugefiske.  For meg såg det som nemnt ut som han fiska med makk. Eller brukte han fluge med sekke(bly) på?

I dag fekk eg høyre at ein  fiskar i alle høve fekk ein laks på Kvistadbrua denne helga.  Spørsmålet eg stiller meg er sjølvsagt om den laksen vart fiska på lovleg vis.

No burde eg sjølvsagt reagert og sjekka opp i kva den nemnde laksefiskaren verkeleg brukte som fiskereiskap.  Men eg var for feig.  Eg tenkte nok at dette var ei sak for grunneigarane på Frøland.  Men er det ikkje på tida at vi alle som er grunneigarar tek til å bry oss litt meir om fisket i Bondalselva?  Eller gjev vi blaffen? 

Denne aktuelle fiskaren stod som nemnt på Kvistadbrua mykje av fredagen og fleire enn eg har heilt sikkert sett han.  I så fall - har eg uroa meg over ulovleg laksefiske utan grunn?  Og er det i heilte teke mogleg å krøke/rykke ein laks med fluge?

Avslutningsvis vil eg gje honnør til styret i Bondalselva elveigarlag som stengde elva elva såpass tidleg som det vart gjort.  Men spørsmålet vert no om ikkje elva også burde ha vore stengt også for flugefiske. Og kva tid skal vi få bort desse polaroidbrillene frå elva?

Laks i osen 007

Jan Tore Tellefsen har her fått ein fin pjakk på ærleg vis.  Det er slike fiskarar vi grunneigarane burde ha satsa på og dei som går langs elva med polaroidbriller og ikkje gjev seg før dei har fått opp den siste laksen, ja, dei burde vi ha sparka langt herifrå.

Knut Hustad