Kvifor står denne småljåen plassert der den er plassert - høgt til fjells v/Sævågskaret?

Risenosa 034

Ljåen peikar innover mot slutten av Hjørundfjorden.

Etter det hjorundfjord,no kunne sjå, var det inga slåttemark på staden - knapt nok mark i det heile.  Og der står den altså plassert - i ei sprekk i ein stein.  Er den meint som ein vegvisar?  Er det mannen - eller kvinna - med småljåen som har gløymt den att?  Spørsmåla er mange, men svara er få.

Ljåen peikar altså mot Viddal, Leira, Bjørke osb.  Er vedkomande som har sett att ljåen derifrå?  Denne saka må verte oppklart snarast.  Om ikkje anna får Herr Enok Kippersund ta seg av etterforskinga.