Denne lenka som eg har kalt "Hjelp og forklaring" finn ein i brukarmenyen etter at ein har logga inn med brukarnamnet og passordet sitt.

Her vil ein finne ei kort forklaring til kvar knapp på tekstbehandlaren, og eit døme på korleis resultatet vert.

Det er nok mange andre funksjonar på denne tekstbehandlaren så dette er på ingen måte ei komplett oversikt, berre ei innføring som skal gjere det enklare å leggje inn innlegg på portalen.