Landbrukskontorets mann Børhild Skåra tilbyr å formidle sal av mjølkekvote frå private.

Hpim

Det er svært viktigt at vi beheld mjølkekvota i distriktet då det skaper arbeidsplasser. Ørsta er i ei særstilling med Tine Meieriet Vest si avdeling som er avhengi av god tilgong på mjølk.

Hjørundfjorden bygdemoblisering ber om at alle interesserte tek snarast kontakt med Skåra. 

 

 

Denne meldinga kom frå Landbrukskontoret i går:

 

Vi fekk i dag melding frå ein kvoteselgjar i kommunen.
Vedkomande har om lag 37.000 liter som kan seljast privat.

Mengda kan delast på fleire kjøparar.

Dersom du er interessert i å kjøpe kan du kontakte meg på e-post/telefon seinast i morgon 25.juli.


Denne meldinga kom i dag:

Fekk idag tidleg telefon frå ein kvoteseljar i ein av våre nabokommunar.

Vedkomande var ikkje klar over at privat sal må vere ordna før 1.august, og har difor fått litt "brottom".

Denne produsenten kan selgje 52.000 liter privat

Mengda kan delast på fleire kjøparar.

Dersom du er interessert i å kjøpe kan du kontakte meg på e-post/telefon snarast, så vil du få oppgitt namn og telefonnummer.

mvh

Børild Skåra
Fagkonsulent
Ørsta kommune - Landbrukskontoret

tlf. arb.: 700 49613
mobil.: 97179423