albatross portal

 

Skipet  er 185 meter longt og 23 meter breidt so skipet viste godt på fjorden