Innlegging av nye aktivitetar gjerast frå framsida på aktivitetskalenderen etter at ein har logga inn. Du har høve til å opprette nye typar aktivitetar om du ikkje finn ein i lista som passar. Du kan også leggje til nye stadar aktiviteten vert utført på.

Vi ber om at ein brukar sunn fornuft når ein legg til nye aktivitetar, og legg inn berre det som har relevans for Hjørundfjorden. 

Aktivitetskalenderen finn du på denne lenka.

Håpar at du vil like den!