Ho er elles godt nøgd med Hjørundfjorddagane så langt. Det byrjar å strøyme på folk, og veret er fantastisk. Ho sender også ein takk til hjorundfjord.no for live-dekninga av dagane. - Det er eit veldig bra tiltak, seier Tvergrov.