KYRKJEKALENDER FOR HJØRUNDFJORD SOKN

GUDSTENESTE ANDRE HALVÅR 2006

 

Dato

Kl.

 

Nattverd

Offer til

Merknad

02 juli       

11.00

Gudsteneste ved soknepresten

Bondalskoret                        

Nattverd

Kyrkjelydsarbeidet

50årskonfirmantane

Nordisk treff

23 juli

 

Gudsteneste

 

 

Sjå annonse

06 aug.

11.00

Gudsteneste  ved soknepresten Dåp

Nattverd

Vegg på redskapshus/

+maling

 

20 aug.

 

Friluftsgudstjeneste i ytre Hjørundfjord Hjørundfjordkvintetten

 

 

Kulturvandring

 Sjå annonse

03 sept.

11.00

Gudsteneste ved soknepresten                        

Nattverd

Konfirmantopplæring

Presentasjon av konfirmantane

17 sept.

11.00

Gudsteneste ved soknepresten              

.

Sjømansmisjonen

 

01 okt.

11.00

Hausttakkefest  ved soknepresten og Odd Jarle Osborg  Hjørundfjordkvintetten

Nattverd

Samemisjonen

 

25 eller

26. okt.

 

Gudsteneste ved biskopen og soknepresten

Hjørundfjordkvintetten

 

Kyrkjelydsarbeidet

Sjå annonse

Minivisitas

05.nov.

11.00

Gudsteneste ved soknepresten

Bondalskoret

Nattverd

Misjonsprosjekt i Noisy-le-Sec

 

26 nov.

20.00

Gudsteneste ved soknepresten                 

Nattverd

Kyrkjelydsarbeidet

 

10. des.

15.00

Lysmesse med konfirmantane

.

Konfirmantopplæring

 

16.des.

15.30

Vi syng og spelar jula inn

 

Musikkarbeidet

 

21.des.

09.10

Skuleavslutning

 

 

 

24.des.

14.00

 Julafta Gudsteneste ved soknepresten

 

Redd barna

 

25.des.

11.00

Høgtidsgudsteneste ved soknepresten

 

N.M.S.

 

1.jan.

11.00

Gudsteneste ved soknepresten

Nattverd

Kirkens Bymisjon.

 

 

Fredag 4. august konsert med SKRUK kl. 21.30

 

Informasjon om ofringane

får du  ved å lytte til kunngjeringane under gudstenesta. Sjå også kyrkjekalender og preikeliste.

 

Ørsta kyrkjelege fellesråd, Ørsta

Telefon : 70 04 86 40 Kyrkjevergje  Telefon 70 04 86 46

Rep.frå Hjørundfjord: Olav Kjell Rekkedal, Aanon Annonsen, vara Karin Slettedal, Gunvor Halland og

Anna Henjum Moe

 Gudsteneste i Hjørundfjord kyrkje

er til vanleg fyrste og tredje søndag i kvar månad.

Kyrkja er opa før gudstensta ein halv time før.

Organisten spelar gjennom salmane

 

Opa kyrkje sommaren 2006

tirsdag og fredag 19.00-21.00  frå  27.juni – 18. august

Avtale om visning andre tider: Eldbjørg Tvergrov telefon

915 32 852 eller Bjarne Hustadnes telefon 70 04 00 57

Hjørundfjord sokneråd: Reidunn Holen,

Anna Henjum Moe, Aanon Aanonsen, Karin Slettedal, Olav Kjell Rekkedal, Gunvor Halland.

Vara: Jostein Kvistad, Ivar Melle, Solfrid Holen, Karin Trandal og Bjørn Hustad

 

Soknerådsmøta er opne for alle. Ta kontakt om det er noko du vil melde som aktuelle saker.

Møeplan andre halvår 2006:

 Tirsdag  5/9 – 3/10 – 7/11 – 5/12

                    

Soknepresten Kåre Øygard er på kontoret torsdagar klokka 11.00- 15.00.
Du treff han også på telefon 70 04 01 88

Kyrkjelydssekretær Eldbjørg Tvergrov  er på kontoret tysdag og torsdag klokka 13.00-15.00. Telefon privat 70 04 02 31 eller mobil  915 32 852

 

KYRKJEKONTORET HAR  TELEFON 70 04 00 15   TELEFAKS  70 04 23 71 

KYRKJA 70 04 00 22


VEL MØTT TIL KYRKJE

Soknepresten i Hjørundfjord    Kåre Øygard

Hjørundfjord sokneråd             Reidunn Holen          leiar

Hjørundfjord Sokneråd             Eldbjørg Tvergrov    sekretær