To av bygdas store søner (Jon Arne Steinsvik og Magnar "Captain" Aklestad) har pakka kofferten og teke seg over atlanteren til dei forente statar av amerika.

Her skal dei vere i fjorten dagar. I korte trekk vil dei bruke tida på å besøkje slekningar og vener, men i tilleg vil dei også bruke tida til opplevingar utanom det vanlege i landet med dei endelause mogelegheitene!

For dei som er interessert i å fylgje med på reisa, kan  halde seg oppdatert og leggje igjen helsingar på dei reisande si eiga heimeside her: Jon Arne og Magnar i USA

Jon Arne Steinsvik (t.v) & Magnar

Jon Arne Steinsvik (t.v) & Magnar "Captain" Aklestad