Ungdommen veit svært lite.  Mange av dei veit knapt kva ei hes er (- eller heiter det ei hesje?) Dei veit nok kva ein staur er, men kva med ei snarskòre? Kva er eit golv?  Kor mange partar brukar ei hes å ha?  Ja, ein kan stille ei rekkje med spørsmål om t.d. hesjing som mange ikkje kan svare på.

Men ta det med ro.  Jarle Walseth trøysta meg her i vinter - ungdommen veit utruleg mykje, kunne han opplyse.  Ja, dei veit  mykje som den eldre generasjonen ikkje har peiling på.  Sant nok, men dei har nok plass til både det nye og gamle....

Vi brukar å hesje litt kvart år her på Haugen.  Tørt, godt høy er nærast for medisin å rekne til ein kavl med megeproblem.  Likevel må eg nok vedgå at det kanpt hadde blitt hesjing dersom traktoren med forhaustaren hadde kome til også i hagen mellom heller nyplanta eple- og plommetre.  Men i dag har vi altså hesja.

Som ein ser på fotografia under, har vi sett opp ei ferdig hes før vi byrja med sjølve hesjinga.  Sjølvsagt er dette noko tungvint, men det kan ha sine praktiske sider.  Vi hesjar heller ikkje med gaffel.  Likevel, det har allereie teke til å lukte godt ute i tunet.  Høy som tørkar luktar godt.

Hes 004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No har det seg slik at knapt nokon vil la seg fotografere av meg lenger.  Dei vil ikkje inn på Hjørundfjordportalen, vert det sagt.  Kan de forstå det???  I alle fall, her er både klyfteskòrer og snarskòrer pluss dei som hesjar. Kjellaug nærast.  Karoline ynskjer å vere anonym.  Det får vi respektere.

Hes 009_edited.jpg

 

Ja, ja, eg får setje inn eit bilete av meg sjølv også, då...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hes 017.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ser vi sluttresultatet. Ikkje så verst, kva?   Eg reknar med at dette er dei første hesjane som er sett opp her i dalen i år.  Og berre så det er sagt til dokke som nesten er ferdige med å slå:  Utan hesjing er ein ikkje skikkeleg bonde.  Det sa i alle høve bestemor.

Men:  Er det ikkje ein eller annan som har gamle fotografi av ei stor attelege med mange hesjar, eller eit foto av ei svært så laaang hes?  Det hadde vore svært så kjekt om vi kunne ha lagt ut slike foto her på portalen.  Treng det hjelp til det, er eg sikkert på ein av kontaktpersonane for portalen vil hjelpe til - eller underteikna for den del.

Helsisng Knut Hustad

P.s. I enden av hesa til venstre, er det ei eik - ordførareika.  Den har Nils Taklo fått fram til plante frå frø.  Rett nok før han vart ordførar, men det var truleg under  "framalinga" av treet han tenkte ut korleis han skulle greie å bli nettopp ordførar.  d.s.