Nokre forslag har allereie kome inn på diskusjonsforumet som vi hadde oppe på portalen ei stund. Dette diskusjonsforumet har vorte "nedlagt" pga av implementering av eit nytt integrert forum som går meir i eitt med designet på portalen. Ein vil dermed ikkje "forlate" portalen for å poste innlegg der.

Nokre forslag som har kome inn:

- Chat-tjeneste/shout-box  (Altså ein sanntids prateteneste) Dette vert lagt på is foreløpig... iallefall inntil portalen får ein god del meir besøkande som gjer ein slik teneste drivbar.

- Gode kart over Hjørundfjorden og området her. (Dette er noko vi må jobbe med)

 

Andre ting som eg kan sjå for meg kan være:

- Mogelegheit for å opprette profilar med bilete, tekstar samt ein slags blog-funksjon (Eg vil gjerne ha kommentarar og innspel på denne delen)

- Linke personleg album i bildegalleriet oppimot brukarprofilen som nemnt ovanfor

- Bildegalleriet inn under portalen som ein integrert del.

- EIT felles passord for Hjørundfjordportalen og alle tenestene her.

 

Eg vil at dykk nyttar denne nyhenda med sin kommentarfunksjon for å leggje inn innspel i denne saka.