Bondelaget skal i år ha stand med dyreutstilling, og sist for to år sidan så hadde me smådyr som ikkje var direkte til knytta landbruket, men gjorde det kjekt og triveleg for folk å sjå innom. Er det nokon som har dyr eller fuglar som dei kan tenkje seg å ha utstilt på fyrstkomande søndag så er vi svært interessert i at dei tek kontakt med oss så skal vi finne plass til dei.
Lam har vi fått, men kje er ikkje på plass og er svært attraktive for standen, så der er me interessert i å kome i kontakt med eigarar.

Du kan ta kontakt med Bjarne Rekkedal på telefon 90679718 eller Ivar Svein Mo 90203236

Med helsing Hjørundfjord bondelag