- Det er selt krig 1.500 billettar i dag. Laurdag kveld var det over 400 i teltet, og legg ein til billettsalet laurdag og vitjing av frivillege, kjem ein opp i kring 3.000. Det er vi nøgde med, seier Haugen og Tvergrov.

Arrangørane var spesielt spente på "ommøbleringa" av uteområdet. Teltet har kome til, og grillbuda er flytta.

- Det har gjeve eit opnare område og meir spreiing av folket. No i ettertid skal vi vurdere om dette har vore til det betre, seier Tvergrov og Haugen.Folket samlar seg.jpg