Randi Holme, fylkesagronom i Møre og Romsdal og Åsmund Skålvik, Gjermundnes fagsenter vil orientere om kurset og kva som vert forventa av deltakarane fram mot hovudkurset. "Heimelekse" til kursstart - to ettermiddag/kveldar 31.05 og 01.06 på Sagafjord Hotell Sæbø.

Les meir her:
http://www.hjorundfjord.no/?side=nyhende&nyhende=123