Hovudside:
Dette biletet kan være
- eit bilete over fjelltoppar
- eit godt bilete innover/utover fjorden eller over fjorden
- eit "landemerke" i fjorden
- eit fint motiv som viser Hjørundfjorden...
- ein collage av forskjellige motiv

Folk og bygd:
Planen her er eit bilete som skildrar "Folk og bygd" .
Det kan være:
- eit bilete/motiv frå ei av bygdene
- ein "collage" av folk/dyr/bygd enten laga av oss på portalen, eller av deg
- andre idear som passar inn under dette temaet

Fjell og natur:
Her står ein eigentleg ganske fritt.
Forslag:
- Fjelltoppar (panoramabilete?)
- Utsikt (panoramabilete?)
- Collage?

Felles for alle bileta:
Biletet må være minimum 1280 pikslar breidt og motivet bør ikkje være meir enn doble høgda av det eksisterande biletet.

Hjørundfjordportalen får bruke biletet fritt mot å namngje fotografens namn på sidene våre. 

Bileta sendast til ivine@adsl.no saman med ein kommentar.
Hugs å merke med namnet på fotograf/eigar av biletet.

Vi håper at nokon vil engasjere seg og at vi får inn mange flotte bilder.

Andre bilete portalen treng:
Vi treng heile tida bilete frå bygdene. Vi manglar mykje bildemateriale under "Folk og bygd" og "Fjell og natur"