Skattejakta har utvikla seg til å verte eit populært arrangement i Hjørundfjorden, og stadig fleire har vorte med i trimquizen. Opplegget i år følgjer same lest som tidlegare år.

Det vil seie at det vert konkurrert gruppevis. Det er minimum to personar på kvar gruppe, og inga gruppe kan ha meir enn seks vaksne personar. Det er start og mål ved klubbhuset, og ute i løypa vil folk finne seks postar, der det er spørsmål av ulik vanskegrad i tenkjelege og utenkjelege kategoriar.

Som vanleg stiller sponsorane velvilleg opp for Sæbø IL, og det ventar flotte premiar. Det vert premiar til dei beste laga kvar dag, pluss deltakarpremiar. Hovudpremiane vert trekte mellom dei laga som deltek begge dagar. Hovudpremien i år er hotellopphald for to på Alexandra i Loen.

Litt om reglande: Alle formar for hjelpemiddel under tevlinga er forbode. Det vil seie oppslagsverk, aviser, mobiltelefonar og berbare pc-ar osb. Dette skal vere ei uhøgtideleg tevling, der trimmen, både den fysiske og for hjerna, er det viktigaste.

Premieutdelinga er på Sagafjord Hotel kvar dag.

daffa
 Dagfinn Strand og Kanutte Strand i fotballgruppa
inviterer til Skattejakta på Sæbø i påska.