For å føre seg opp på lista registrerar ein seg her på portalen og krysser av for oppføring i e-post katalogen i registreringsskjemaet.

Dersom du ikkje finn namnet ditt på lista er dette fordi vi av hensyn til personvern har velt å ikkje legge ut dei som er registrerte frå før. Dette må då gjerast manuelt i "Kontodetaljar". Merk av for oppføring i e-post katalogen, og namnet ditt dukkar opp med det same. Det er også råd å angre seg om ein ynskjer det.

PS: Du må vere innlogga for å få fram lenka "Kontodetaljar"

Gå til e-post katalogen..