Når ein registrerar seg som medlem på Hjørundfjordportalen får ein tilgong til det vi kallar "artikkelsystemet". Dette vil seie at du som brukar av portalen kan skrive inn nyhende, opprette artiklar og lage deg eigne sider med informasjon frå Hjørundfjorden.

Eg oppfordrar nok ein gong til engasjement. Eg ser mange har registrert seg på portalen, og dette er heilt topp.