Arbeidet med kraftverket har vore hektisk i det siste, og det har vore rimeleg vanskeleg å kome seg opp til inntaksdammen sidan det har snøva til tider ganske kraftig.

Laurdag 17. desember vart det resultat av dette arbeidet, og den fyste kilowatten vart produsert etter ei vellukka prøvekøyring av kraftverket.