Arbeidet med kraftverket har no kome så langt at det er klart for testing av rørgata og kraftverket dersom alt ligg til rette for dette allereie neste torsdag.