Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - August 2007 » Ymse

Attende til hovudsida

Artiklar frå August 2007 i Ymse

Knut Hustad

31.08.2007

Slik er det i dag

Javisst, vêret har ikkje vore det beste i Hjørundfjorden siste dagane, men i dag ser det slik ut....

Les heile

Per Urke

30.08.2007

Kulturvandringa på Stenes

Hjørundfjord Sogelag og Kulturvernelaget avvikla si årlege kulturvandring til gardane på Stenes ved Norangsfjorden 19. august. 150 møtte og det vart trangt og triveleg...

Les heile

[4 kommentarar]

Andrè Mo

29.08.2007

Dataparty på Grendahuset

Et spørsmål. Viss vi no skulle ha lan i haustferien, kor mange daga kunne vi hatt et lan då? 2 - 3 dagar eller?

Kom med komentarar, sei ikkje at eg vil ha lan men kjekt å vite kor lenge de kan vare.

Les heile

[7 kommentarar]

Bodil Skare

29.08.2007

VALG 07 !

Dette er ein liten presantasjon av Arbeiderpartiet sin representant frå Hjørundfjorden! Hei! eg heiter Bodil Skare , sambuar med Rolf Egil Riise, vi har fire born og bur i Simagarden på Rise.
Eg arbeider på Hjørundfjordheimen ,og er med i det meste av lag og organisasjonar i bygda.
Eg har vore med i politikken ei periode no, og har sagt ja til å stille ei periode til.
Det er svært viktig at vi har folk frå Hjørundfjorden som vil vere med i politikken, eg ser det er endel også nye som stiller til valg ,og eg vil oppmode Hjørundfjordingane til å fylle ut lista med slengarar for å få inn flest mulig Hjørundfjordingar.
Her er mine svar på spørsmåla som tidlegare vart lagde ut på portalen!

Les heile

[4 kommentarar]

Kari Stokke

28.08.2007

Godt haustvêr?

Mandag morgon vakna vi til nysnø øvst på Stokkehornet. På ettermiddagen mata eg vedomnen og fann fram Ørnulf Hodne si bok "Folkelige værvarsler" for å sjå om der er lyspunkt i vente.

Les heile

[6 kommentarar]

Knut Hustad

27.08.2007

Kvige til sals?

No er det travle tider både for ku og bonde rundt om på gardane i Hjørundfjorden. Og kanskje har du ei kvige for mykje - eller manglar du ei? I så fall bør du lese meir...

Les heile

Unn Frøland

26.08.2007

Ørsta Aktivum

I morgon, mandag er det årsmøte i Ørsta Aktivum på Legene kl 2000. Alle lag og organisasjonar som kjem til å søke på midlar bør sende ein representant, då kvart lag har ei stemme uansett storleik. Om eg ikkje har misforstått, skal det avgjerast kor mykje som skal være direkte-støtte.
Eldbjørg &co har gjort ein god jobb fram til no, og det kan sjå ut som om alt er etter boka i motsetnad til forige årsmøte....

Les heile

Knut Riise

26.08.2007

Makaber quitz

Det var ein viss båtførar som gjorde meg merksam på at ein daud fugl eller liknande, låg oppå marka mi nedanfor første ledet.
Eg gjorde meg ein tur for å indentifisere "fuglen". Og på avstand likna det ein stor måseunge. Men då eg gjekk heilt inntil, fekk eg ei overrasking.

Les heile

[3 kommentarar]

Unn Frøland

21.08.2007

På tide med ein quiz!

I dag støytte eg på ein skapning eg ikkje har sett før. No har vi muligens kome fram til arten, men er det nokon av portalen sine lesarar som veit kva dette er?

Les heile

[6 kommentarar]

Laila Sæbønes Olsen

21.08.2007

Fotballskule på Legene

Hei alle sammen:)

Eg vil gjerne få minne om Tine Fotballskule på Legene som blir arrangert 31 august - 2 september. Vi saknar påmelding frå borna på Søbø...og vil gjerne at dei som er interessert tek kontakt med underteikna.

Skulen tek til fredag kl 1730, vi avsluttar søndag med grilling, sosialt samvær og utdeling av diplomar.

Alle born i alderen 6 år - 16 år er velkomne, A-laget til Åmdal stiller som instruktørar.

Leiar Alderbestemt Åmdal I.L
Laila Sæbønes Olsen

Les heile

Aanon Aanonsen

19.08.2007

Ledig time i vartmvannsbasseng

Er det noen som ønsker å være med på bading i varmtvannsbassenget på sjukehuset i Volda. Vi har ledig plass på onsdager mellom kl 17 og 18. Ta kontakt med undertegnede på tlf 90896868 hvis du er interressert.

Les heile

Perry Bjørke

18.08.2007

Tyssedalsråsa

Skilting av Tyssedalsråsa skal det bli slik at alle finn ho.
Nå er Olga ferdig med skilta som skal vise veien opp til Tyssedalen.
Montering av skilta kjem snart.
Vi har en del igjen å gjere på råsa.
Dette får vi ta etter kvart.
Vi har innhenta tillatelse til å parkere på Bruasletta.
Då kan man sette bilen igjen der på lovlig plass i fleire dager.
Vil skal gruse parkeringsplassen og bosdunk skal vi sette opp
ved rasteplassen/parkeringsplassen.

Les heile

Perry Bjørke

16.08.2007

Sulten Larve

Her i hagen på Bjørke har larver spist opp alle blada på ripsbærtreda.
Det har spredd seg til mange tred men mest på ripstreda.
Eg kunne vist sprøyte men eg liker ikkje å bruke gift på mat.
Dei var mest ivrige på fuktige dager.
Då var det mange på kvart blad og eg så nesten frå time til time at blada forsvant.
Noko som veit kva slags larve dette er.
Kjem den igjen neste år skal tru.
Har ikkje bilde av larven med skal sjå om eg finn nokre.
Kanskje det har blitt sommerfugl eller noko sånt av dei nå.

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Riise

15.08.2007

Marihøneår!

I fjor aula det med langføttingar (myrstankelbein). I år er det den langt hyggelegare marihøna som sit i mengder på forhaustarfronten.

Les heile

Knut Hustad

14.08.2007

Steng Bondalselva - kommentar

Dette året har laksefisket i Bondalselva vore det dårlegaste i manns minne. No er det på tide at elva vert stengd slik at i alle høve nokre få laksar kan få lov til å gyte....(Til høgre arkivfoto)

Les heile

[11 kommentarar]

Per Urke

13.08.2007

Berga - takk og pris !

I dag seier vi: Takk og pris at denne sætregrenda i Urkedalen vart berga! For 15-18 år sidan var alle sela i ferd med å falle saman..

Les heile

Knut Riise

11.08.2007

Hare i hagen.,

Det har vore langt mellom harane nedst i dalen i nyare tid. Eg kan huske at det var eit harekull som heldt seg på Rise i 1969,då vi heldt på å bygge opp att, etter at Korsafonna raserte Rise året før.

I ein månads tid har det vore ein eller fleire ungharar i hagane på Rise att. Men dei, eller den, lever farleg!

Les heile

[5 kommentarar]

Knut Riise

10.08.2007

Olm ku pågripen

Det har gått rykte om ei olm ku som har angripe fleire i Rognestøyldalen i sommar. Stor var overraskinga då det viste seg at eg var eigaren.

Les heile

[6 kommentarar]

Per Atle Røe

07.08.2007

Lokal mat frå Hjørundfjorden

I Hjørundfjorden finst det mange mulegheiter for lokal matproduksjon som i dag ligg unytta. Tilliks med annan norsk tradisjon sender vi i dag frå oss råvarene lite foredla. Dei store samrørslene som på ingen måte skal sjåast som negative, har fjerne merksemda frå lokal foredling, det skjer no sentralt. Det som no er etterspurd frå leverandørane er ofte mest muleg, billegast muleg. Utkantane er taparane i dette jaget og vi som bur der, må sjå etter andre vegar til marknaden, til kundar som etterspør særpreg og andre kvalitetar enn låg pris. Ei mulegheit er lokal matproduksjon med lokal overlevering

Les heile

Per Atle Røe

06.08.2007

Vitjing av Hjørundfjorden

Ein tilårskomen gjeng på 15-20 stk vener/slekt har dei siste åra møttest til årleg fjelltur. Dei fire føregåande åra har treffet vore lagt til Jotunheimen der Falketind, Urdanostinden, Storebjørn og Høgvagltindane har vore fjellmålet i dei einskilde åra. I år var gjengen invitert til Ørsta. Kva var vel meir naturleg enn å legge aktivitetane til Hjørundfjorden med m.a. Skårasalen og strendene i Hjørundfjorden som mål for natur og kulturopplevingar.

Les heile

Perry Bjørke

03.08.2007

Rydding av Kvernhusvegen.

Kvernhusvegen langs Vikeelva på Bjørke skulle ha våre rydda.
Nå skal både Naturfestivalen gå der og seinare Kulturminnedagen.


Les heile

AnnHelene Wille

02.08.2007

Sommargjesten på Sæbø

Sommargjesten på sæbø er Anette Brøker fra Tyskland.Ho har med seg mannen Olav og dei to gutane Leon og Jannik

Les heile

Per Urke

02.08.2007

Nesten som i gamle dagar...

Dette minner om tida då Hjørundfjordbåten - dvs. "Rauma" gjekk i rute på fjorden, tenkjer ein velvoksen hjørundfjording etter kvart som "Fjord Øye" i rutebåtfart går inn mot Leknes...

Les heile

[2 kommentarar]

Perry Bjørke

02.08.2007

Aktiviteter på Bjørke

Naturfestivalen har mange arrangemang denne uka på Bjørke.
Følg med i avisa og på nettet.www.naturfestivalen.no
Følg med på Aktivitetskalenderen

Les heile

Perry Bjørke

01.08.2007

Bakkedalen

Folk møtte opp i Bakkedalen sjølv om det var vått i går.
Musikk og mat blei det på alle.
Takk til alle som hjelpte til så vi fekk arrangert denne dagen
i Bakkedalen.
Takk til kokkene og teltarbeiderene.
Nå heng telt og utstyr til Tørk.
Håper deltakerene også har fått tørre kle .


Les heile