Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - September 2006 » Ymse

Attende til hovudsida

Artiklar frå September 2006 i Ymse

Unn Frøland

29.09.2006

Matauk

No er sopp-sesongen godt i gang, og kanskje også på hell enkelte stadar. Plukking av sopp vert meir og meir populært, det fins til og med sopp- klubbar t.d i Molde.Torsdag var eg, Aleth og Ingeborg klare for ein sopp-tur, med oss hadde me sopp-konsulent Lisbeth frå Årseth.

Les heile

[9 kommentarar]

Fred Ingar Somby

27.09.2006

Invasjon av grønne menn

Jeg befinner meg på boreriggen West Alpha, ca en times helikoptertur fra Kristiansund og rett ut i Nordsjøen. Mandag ble vi angrepet av hundrevis av små grønne skapninger..

Les heile

[6 kommentarar]

Tor Eirik Trandal

27.09.2006

Fritidsbruken på Sæbø

Når elevane på Sæbø-skule ikkje er på skulen, sit dei som regel ikkje i ro. Dei er ute og gjer aktivitetar som fotball, bading, handball, sykling og nokre held seg jamvel i form ved å jogge. Som oftast er ballbingen staden dei fleste samlast…

Tekst/foto: Sara Konstanse

Les heile

[10 kommentarar]

Hilde Muren

26.09.2006

På jakt etter spor frå fortida

Sæbø Barnehage er ein medveten kulturformidlar, og arbeider med utgangspunkt i barna si nære verd - den lokale bygdekulturen. Vi trur at dei som kjenner heimstaden sin godt alltid vil vere knytt til han. Barna skal lære å kjenne Hjørundfjorden, dei skal kjenne at dei høyrer til her og vere stolte av å kome herifrå

Les heile

[2 kommentarar]

Perry Bjørke

26.09.2006

Kulturen ute på bygda

Regjeringa ville at noko av dei ekstra midlene dei overførte til kommunene også skulle komme kulturen til gode.
Nå har Ørsta kommune avsatt 200000 til kulturen.
Dette er ikkje etter regjeringa sit ønske.
Dei trudde kulturen skulle få litt meir og men når kulturen ikkje er lovpålagd så blir det lett en saneringspost.
Barneombudet og kulturorganisasjonene jobber nå med å lovpålegge kommunene å ha fritidsklubber både i sentrum og ute på bygdene.
Tapet av 500000 frå Ølmonopolet førte til store tap for kulturen i Ørsta og ikkje minst ute på bygdene.
Les kva Departementa svarer meg.

Vi som jobber med kulturen må ta tak i tapet av kulturpenger.
Vi kan ikkje leve med desse kutta i kulturpengene.

Les heile

Knut Hustad

25.09.2006

Når dett Keipen ned?

I 1908 rasa store delar av det fjellmasivet som Keipen i Norangsdalen tilhøyrer, ut. Elva under vart demmt opp med Lygnstøylvatnet som resultat. Kor lenge får Keipen stå i fred?

Les heile

[5 kommentarar]

Perry Bjørke

25.09.2006

Forsamlingshusa/Ungdomshusa som sosiale møteplasser.

Eg håper Ørsta kommune blir med på samarbeidet med dei frivillige organisasjonene.
Ungdomslag og andre lag har mange forsamlinghus som må brukes endå meir til det beste for alle som bur i bygda.
Sosiale møteplasser er viktige både for unge og gamle.
I samarbeid med kommuna er det mange andre ting og dei frivillige laga kan gjere til det beste for alle.
Det blir møte i Molde den 6/9 for alle leierene på fylkesnivå
Håper Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag også sender folk til Molde.

Les heile

Ivar Svein Mo

24.09.2006

Flyet til Georg Ecke, frå Quelinburg i Aust Tyskland.

Vi var på tur i Grøtdalen for å leite etter flyet til Georg Ecke, frå Quelinburg i Aust Tyskland.Her ligg flyet som vart skote ned den 16.februar i 1945 av Engelske fly, under det store flyslaget over Hjørundfjorden denne dagen.Det vart nedskote 4 tyske fly og der deltok 30-40 fly i slaget.På bilete til høgre ser du ein Messerschmidt 109g-6

Les heile

[20 kommentarar]

Rune Sæbønes

23.09.2006

Solid krabbefangst

Nettene har vorte mørke. Hausten er komen, og det er tid for krabberaking. Fredag kveld var fleire båtar ute på fjorden for ålyse og rake etter krabber. Frode Holen, Marius Strandman, Jan Tore Sæbønes ogLinn Cathrin Straume fekk ein solid fangst.

Les heile

[4 kommentarar]

Rune Sæbønes

22.09.2006

Indian summer

Fredag den 22. september var det det amerikanarane ville ha kalla Indian summer i Hjørundfjorden. Det vil seie at sommaren med eitt slo til igjen, lenge etter at det eigentleg burde ha vore haust. Folk nytta sjansen til å sole seg.

Les heile

Knut Hustad

21.09.2006

Meir admiral

Han har vore omtalt her på portalen tidlegare. I dag var det skreve om han i Møre Nytt. Vi snakkar sjølvsagt om Admiralen. Men kvar gjer han langt til fjells?

Les heile

[1 kommentar]

Unn Frøland

19.09.2006

Sauesanking

Laurdag 16. September var datoen for årets sauesanking. Sola strålte og alt låg til rette for ein fantastisk dag i fjellet. Sauesanking betyr slutten på det frie livet for dei firbeinte ulldottane som har pleia fjell og lier over heile landet. På Frøland var me tre sankarar denne dagen Kjell, Odd Jarle og meg sjølv, Unn.

Les heile

[4 kommentarar]

Knut Hustad

18.09.2006

Vakrare haustdag får ein ikkje...

Slike dagar som i dag, vil ej berre vere glad... Slik heiter det i ei verseline av Kyrre Grimsdtad. I går, søndag 17.9.06, hadde vi ein fantastisk fin dag. Mange var ute i skog og mark, antan for å plukke bær, sopp, eller ta seg ein fjelltur. Men jakt, det kan vere kjekke greier...

Les heile

[1 kommentar]

Perry Bjørke

08.09.2006

Ungdomshuset Haukly

Nå er sommeren over og aktivitetene på Haukly er kommet i gang igjen.
Vi har fåt oss nytt elektrisk filmlerret.
Nå mangler vi berre blendingsgardin.
Kjekt for oss i laget at ungdomen bruker Haukly.

Les heile

[2 kommentarar]

Rune Sæbønes

07.09.2006

Sommarfugl-quiz

Kva sommarfugl er dette? Vi teng lesarane si hjelp, og inviterer til ein quiz. Lesarane må sjølvsagt nytte seg av det dei kan av hjelpemiddel. Skriv i kommentarspalta kva sommarfugl de trur/veit dette er.

Les heile

[5 kommentarar]

Roy-Magne Mo

06.09.2006

Konsulent

Når eg las artikkelen om sauesankinga til Odd Bjarne så kom eg på ei god historie som eg har samla på. Reknar med at enkelte av oss kjenner oss godt igjen.

Den er dessverre på bokmål, men det reknar eg med går bra.

Les heile

Hjørundfjord bygdemobilisering

06.09.2006

Søknad om ein million kroner .

Styringsgruppa i Hjørundfjorden Bygdemoblisering bestemte på møte 22.08.06, at det skulle søkjast Ørsta kommune om ein million kroner til gjennomføring av dei regulerte tiltaka i Sæbø sentrum.

Les heile

Hjørundfjord bygdemobilisering

05.09.2006

Tursti langs elvarampa – Hustad-bru - Rise

Bygdemobiliseringa har no starta arbeidet med å lage tursti langs elvarampa.
Vi skal ha dugnad på laurdag den 09. september kl 11 og håper at akkurat du vil hjelpe til.
(Bilete er frå Grøthaugen framom Moagjølet og viser Nye-Rise og Sæbø sentrum)

Les heile

[3 kommentarar]

Kjell-Johan Aarseth

03.09.2006

Før toppkampen: God Sæbø-statistikk

Før morgondagens toppoppgjer mot Åmdal på Sæbø stadion, har vi kika litt i historiebøkene. Legg vi statistikken til grunn er det håp om meir jubel for heimepublikum på Sæbø stadion i morgon.

Les heile

Knut Hustad

03.09.2006

Hes i Nordavind - og rundballar

I sommar hadde vi ein heil føljetong om hes og hesjing. Rett nok er vi no utanfor sesongen, men har vi noko å lære av bøndene på Færøyane og Island?

Les heile