Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Mai 2006 » Ymse

Attende til hovudsida

Artiklar frå Mai 2006 i Ymse

Enok Kippersund

19.05.2006

Den siste langrennaren

Her er eit utdrag frå boka "Den siste langrennaren". Boka handlar om landslagsløparen Kristen Skjeldal og snø, og er skriven av Gudmund Skjeldal, som også var landslagsløpar, og som er broren til Kristen.

http://www.hugen.no/staffeli/lunn05.htm

Les heile

Ivar Svein Mo

13.05.2006

Veg Skårasalen -3 møte i arbeidsutvalet 2.5.06

Arbeidsutvalet (Ivar Svein Mo, Bjarne Rekkedal, Per Atle Røe og Knut Hustad) sitt møte med nemnda som arbeider for veg på Skårasalen. For denne nemnda møtte Ivar Aarsæther(leiar), Elling Kvistad, Lars Petter Strandmann og Ansgar Kvistad. Møtet vart halde på Bondalen grendahus tysdag den 2.5.06 kl. 2100.

Bakgrunnen for møtet var at ”Skårasalvegnemnda” har søkt Styringsgruppa i Hjørundfjord bygdeutvikling om økonomisk støtte til eit forprosjekt for prosjektet.

Les heile

Enok Kippersund

06.05.2006

Hundre raude kioskar

Riksantikvaren vil verne 100 røde telefonkiosker over det ganske land, og for evig og alltid bevare dem som kulturminner.

Les heile

Knut Hustad

04.05.2006

Lissjeskåradalen

Vi hadde lenge tenkt å ta nedkøyringa til Skår - ned Lissjeskåradalen. Men vi kunne nok valt ein dag med betre vêr...

Les heile