Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2008 » Sport

Attende til hovudsida

Artiklar frå November 2008 i Sport

Kari Stokke

29.11.2008

Sesongavslutting i barneidrettsgruppa

Fredag kveld samla Sæbø I.L. v/ barneidrettgruppa omlag 60 medlemer, sysken og foreldre til sesongavslutting på klubbhuset.

Rekrutteringa i Sæbø I.L. er særs god for tida på den måten at dei aller fleste i kvart årstrinn tek del i aktivitetane barneidrettgruppa kan tilby. Samstundes har barnekulla vore bra store dei siste åra.

Les heile

Knut Hustad

29.11.2008

Kva meiner Sæbø IL?

Elevar har sagt klart ifrå, lærarar har sagt klart ifrå, Samarbeidsutvalet ved Sæbø skule har sagt klart ifrå og eit omframt årsmøte i Sæbø IL har sagt samrøystes ifrå - alle vil at ein ny gymsal på Sæbø må prioriterast framfor ein ny, stor fleirbrukshall i Ørsta. Kva gjer leiaren i Sæbø IL?

Les heile

[15 kommentarar]

Mari-Anne Bjørdal

09.11.2008

Flaskeinnsamlig!

Handballgruppa minner om flaskeinnsamlinga som blir tirsdag og onsdag denne veka.

Les heile