Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - November 2010 » Portalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå November 2010 i Portalnytt

Tor Eirik Trandal

10.11.2010

Omlegging av brukarregistreringa

Vi har no endra på krava for registrering. Det er ikkje lenger naudsynt å bekrefte kontoen via epost. Dette vil då seie at ein kan logge rett inn med dei opplysningane ein har gitt oss.

Les heile