Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Februar 2008 » Portalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Februar 2008 i Portalnytt

Alf Ole Aarseth

16.02.2008

Årets reportasjar i 2007 !

Kven sigra i kåringa om fjorårets beste reportasjar her på Portalen ?

Kva for 10 artiklar vart nominerte i dei 4 ulike kategoriane, og kven av skribentane havna på "pallen" ?

Her får du svaret

Les heile

[8 kommentarar]

Alf Ole Aarseth

15.02.2008

Jury kårar årets reportasjar frå 2007

Sidan det kom inn veldig få stemmer på kåring av dei beste artiklane på Hjørundfjordportalen frå 2007, fann styringsgruppa i Hjørundfjorden Bygdemobilisering ut at måten å gjere det på var å danne ein uavhengig jury som kunne ta denne oppgåva.
Då underteikna fekk førespurnad frå styringsgruppa om å være juryleiar var eg ikkje sein om å takke ja ! Eg fekk då i oppgåve å setje saman ein jury som saman skulle foreta denne kåringa på ein balansert og truverdig måte. Her kjem ein presentasjon av jurymedlemane , og litt bakgrunnstoff om korleis kåringa er lagt opp og vert gjennomførd.

Les heile