Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Januar 2007 » Portalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Januar 2007 i Portalnytt

Knut Riise

22.01.2007

Portalbilete

Kommentar til nytt bilete på hovedsida av portalen.

Sjå dette nydelege biletet frå 1953-55,som Bjarne Riise har teke. Portalbiletet minner meir om Rotterdam i forhold til dette.

Les heile

[21 kommentarar]

Rune Sæbønes

20.01.2007

hjorundfjord.no - til di teneste

Hjørundfjordportalen har opplevd ein stor auke i talet på vitjande siste tida. Det er vi takksame for. Ikkje minst er vi takksame for at stendig fleire loggar seg inn, og skriv gode og flotte nyhende og artiklar. Vi som styrer med portalen håper at engasjementet held fram. Som ei ny teneste tilbyr vi til folk som er usikre å hjelpe til med å leggje inn nyhende og artiklar.

Les heile

[11 kommentarar]

Hilde Muren

12.01.2007

Brev til kommunen frå Grendalaget

Sæbø grendalag ber politikarane i Ørsta prioritere utbetring av vegen til Sæbøneset. Denne vegen må vere den dårlegaste vegen til eit bustadfelt i Ørsta. Under les du brevet som er sendt.

Les heile

[1 kommentar]

Knut Hustad

02.01.2007

Breiband på plass

No er Tussa Breiband på plass i Skjåstaddalen og på Bjørke. Dermed kan Trude Saure (foto til høgre) og dei andre som bur i dette området verte ivrige brukarar av hjorundfjord.no...

Les heile

[2 kommentarar]