Hjørundfjordportalen » Lokalt » Artiklar - Juli 2006 » Portalnytt

Attende til hovudsida

Artiklar frå Juli 2006 i Portalnytt

Tor Eirik Trandal

21.07.2006

Aktivitetskalenderen

Eg minner om at aktivitetskalenderen er åpen for alle registrerte brukarar. Alle arrangement som er åpent for allmenheita er slikt vi vil ha inn i denne kalenderen. Bursdagar og liknande er difor ikkje lov å leggje inn, men det seier seg sjølv. Vi vil lage til ei anna ordning for bursdagsbarn etterkvart.

Dei som er ansvarlege for aktivetar som er lista i aktivitetskalenderen kan få rettane til å redigere dei med å ta kontakt med Tor Eirik Trandal. E-post adressa finn du på <a href='?side=kategori&sideid=133'>"kontaktpersonar"</a>

Om det er spørsmål til bruken av aktiviteskalenderen eller andre ting som dokke lurer på ta gjerne kontakt med meg så får vi klarheit i det så fort som mogeleg.

Les heile

Tor Eirik Trandal

14.07.2006

Innlegging av aktivitetar gjenåpna

Det er no mogeleg å leggje inn aktivitetar i aktivitetskalenderen igjen etter at denne funksjonen var nede til vedlikehald nokre dagar. Systemet skal no være oppe å gå igjen som normalt. Vennligst send oss tilbakemeldingar om dokke alikevel finn feil.

Les heile

Rune Sæbønes

13.07.2006

Milepåle for hjorundfjord.no

For første gong fekk Hjørundfjordportalen, hjorundfjord.no, over hundre treff i løpet av eit døger den 12. juli (104). Det viser at hjorundfjord.no er i ferd med å verte lagt merke til, og det er ikkje noko som gler oss som styrer med portalen meir.

Les heile

[4 kommentarar]

Tor Eirik Trandal

10.07.2006

Mine bilete

Vi har no lagt til ein funksjon som heiter "mine bilete". Der kan du ordne opp i bileta dine, og slette dei som ikkje vert brukte.

Les heile

Tor Eirik Trandal

08.07.2006

Treg portal i går

Til dei som opplevde ein særs treg og ustabil Hjørundfjordportal i går har eg fått svar på ein mail eg sendte til vår leverandør av heimesideområde. Feilen skuldast ein kunde som køyrde særs tunge database-operasjonar i lang tid, og at han på denne måten overbelasta serveren vår.

Denne brukaren er flytta til ein anna server og Hjørundfjordportalen er oppe og går som normalt igjen i dag.

Les heile

Tor Eirik Trandal

06.07.2006

Aktivitetskalender

Hjørundfjordportalen har no fått på plass ein flunkande ny aktivitetskalender som folk no kan benytte seg av. Håper denne vert flittig brukt framover. Alle registrerte medlemmar har høve til å leggje inn aktivitetar i aktivitetskalenderen.

Les heile